בחן את העסק שלך ובדוק האם הפוטנציאל העסקי ממומש או לא

אנו מנהלים חברה לאורך שנים, החברה עובדת ואף מרוויחה אבל מספר נושאים גורמים לנו להבין שהפוטנציאל אינו ממומש עד הסוף.

במאמר זה נסקור בתמציתיות את הנושאים העיקריים:

אין גידול בהכנסות – מול עובדות ומספרים לא ניתן להתווכח! אנו רואים תקופה (מספר רבעונים או שנים) ההכנסה קבועה ללא עליה או חלילה קטנה.

לא מצליחה לממש את הפוטנציאל הקיים בשוק – אנו מזהים שהמוצר או השרות של חברתנו מבוקש, לקוחות מתעניינים, הצורך קיים וגם בעתיד הביקוש צפוי לגדול, אך המציאות שונה ובפועל אין מספיק מכירות.

ההכנסות העיקריות מושתתות על מוצר או שרות אחד – כל הביצים בסל אחד, ואם יקרה משהו לסל?
למוצר או השירות שלנו יש כבר קהל לקוחות ולכן עלינו לפתח ולשווק לו פתרונות ושירותים משלימים או חדשים כך נצמח ונתרחב.

לא מצליחה לגייס ולשמר כ"א מתאים – לא מצליחים לגייס מועמדים איכותיים ומתאמים, נטישה ותחלופה גבוהה של עובדים. במצב כזה אנו מאבדים ידע רב ערך, זמן, משאבים ואת היכולת לצמוח ולהשתכלל.

כמות הלקוחות קטנה או לא גדלה – אם נבחן את המספר האבסולוטי של לקוחותינו ונראה שאין גידול, הדרך מכאן לקיטון היא וודאית.

הרווחיות נשחקה – הסכום שנשאר נקי בחשבון הבנק קטן מתקופה לתקופה גם אם רמת ההכנסה ללא שינוי או אף גדלה. כלומר, עלויות התפעול, הגלם, הניהול ועוד שוחקים את הרווח, וללא טיפול בנושא נעבור במהרה להפסד.

מערך התפעול אינו יעיל – מתי עצרנו לבחון אם המבנה התפעולי של החברה עדיין אפקטיבי, מבנה המותאם למציאות המתחדשת. האם המבנה התפעולי יעיל? המציאות העסקית בשינוי תמידי ואנו צריכים לבצע התאמות אחת לתקופה על מנת לייצר מציאות הטובה לעסק שלנו.

אין דרך ברורה להמשך – האם בחנו שוב את חזון החברה מאז הגדרנו אותו לראשונה? מתי הצבנו יעדים תואמים שוק ומציאות עסקית? מתי שאלנו את עצמנו לאן אנחנו רוצים להגיע.
כשאין מטרה ברורה הדרך הופכת לקשה או בכלל לא אפשרית.

אם הנקודות הללו פוגשות אתכם בעסק כנראה ואינכם מממשים את הפוטנציאל במלואו.