אחד המפתחות להצלחה עסקית, הוא הון אנושי

הצלחתו של העסק תלויה במידה רבה בהון האנושי שכן מצבור הידע המיומנות והכישרון שיש לעובד/מנהל, מעלים את התפוקה ושוויו של העסק.
המפגש עם ההון האנושי מתחיל כבר בשלב הראשוני של גיוס המועמד/ת הראוי ביותר לתפקיד.
תהליך גיוס תקין הוא תהליך שבו קיימת הבנה ברורה מי הוא המועמד/ת המתאים, מהם הכישורים והמיומנות שיש בראשותו ותיאום ציפיות ברור מהנדרש ממנו.

לאחר גיוס המועמד, מגיע תהליך חפיפה מסודר הכולל - יצירת בהירות עבור העובד, חיבור לחזון החברה, הכרה של נקודות הבידול העיקריות שלה והגדרת היעדים המצופים ממנו.

על מנת לנהל נכון את המשאב האנושי יש לקחת בחשבון את חמשת כללי זהב:
כלל ראשון – אתרו, גייסו והעסיקו את האדם הכי כשרוני/ מתאים שתוכלו למצוא במסגרת התקציב שעומד ברשותכם.
כלל שני הכירו כל עובד/ת, את יכולותיו, עוצמותיו וחולשותיו, ושבצו אותו במיקום הנכון בחברה בכדי שירגיש שהוא מממש את עצמו – (זה הכרחי להרכבת צוותים הטרוגניים).
כלל שלישי – תנו דגש על ביצועים גבוהים, רמת הביצועים של כל עובד משפיעה ישירות על הצלחת הארגון. מחקרים מראים שכאשר עובד מבין את הקשר בין היעדים והביצועים שלו להצלחת החברה בה הוא עובד, התוצאות לא יאחרו להגיע - עליה בהכנסות וברמת הרווחיות.
בנוסף, ניתן לראות קשר ישיר בין ביצועי החברה לרמת מחויבות העובדים והרגשת השייכות הגבוהה שלהם לארגון.
כלל רביעי – נהלו מדיניות תגמולים ותמריצים הוגנת ומעודדת השגיות.
כלל חמישי בנו לעובדים אופק, כאשר עובד רואה לאן הוא יכול להגיע מתעוררת בו מוטיבציה ומתפתחת יכולת התמודדות עם שינויי הארגון הצומח, מהלך זה יקטין משמעותית את נטישת העובדים וישמור עליהם בארגון לאורך זמן.

זכרו כי למחלקת משאבי אנוש נקודת מבט הוליסטית, ולכן היא חייבת להיות מסונכרנת עם היעדים העסקיים הנוכחיים והעתידיים של הארגון, לבחון את ההון האנושי, לזהות את העובדים בעלי הכישורים הקריטיים לארגון, עם התרומה המשמעותית והפוטנציאל הגבוה ולדאוג לייצר את ההלימה המושלמת. התוצאה הטובה לא תאחר להגיע!